[Dutch] 31 mei – Happy technology makes happy patients

Posted by Selina Schepers on Friday March 9th 2012 at 14:21

In het kader van 75 jaar Wit Gele Kruis in Vlaanderen wordt er op 31 mei een event georganiseerd rond “goede” technologie. Happy Technology Makes Happy People brengt praktijkvoorbeelden en reflecties over het inzetten van technologie in zorgomgevingen. Het vertrekpunt van dit event is de relatie tussen mens en technologie: hoe kan technologie ingezet worden om de zorgverlener te ondersteunen een meer patiëntgerichte zorg uit te voeren; hoe kan de technologie “enablend” werken en de zorgbehoevende helpen zijn zorgtraject mee in handen te nemen?

Vanuit Social Spaces presenteren Andrea & Niels (samen met Karin Slegers van CUO) het werk dat ze uitvoeren in het ATOM-project.

Meer info en inschrijven via de KHLIM.