Iterative design of the PICASSO-TX web app

Posted by Bert Vandenberghe on Tuesday September 30th 2014 at 12:22

We finished the design of the PICASSO-Tx web application. The web app will support solid organ transplant patients (heart, lung, kidney, and liver) in the self-management of physical activity, healthy eating, and taking medication.

The diary study we performed earlier learned us how people manage their physical activity, diet, and medication already, and where we could supplement these routines with technology. We decided to combine a step counter, weight scale, and pill box that all gather data about the behavior of the patient. This data is then visualized in a web application to the patient.

We worked out some concepts to give feedback to the patient on physical activity, diet, and medication in a low fidelity prototype on paper. We then invited patients at our lab to test whether the patients could understand this feedback from the step counter, scales, and pill box, and how we could improve the screens in order to support the self-management of physical activity, diet, and taking medication. We learned which concepts made sense to the patients, and how we could improve the web app.

Testing the PICASSO-Tx web app in our lab.
Testing the PICASSO-Tx web app in our lab.

We elaborated the concepts further into a second, digital, prototype. Again, we invited patients to test the assumptions we made after the second round of tests. These tests showed that the patients found the web app useful and easy to use. We perfected the design of the web app with the remarks from this second round, and over summer a graphic designer finished the design phase before the developers started to implement the design.

Now, we did a third and final test round in the lab, to validate the final design. The feedback we received allows us to tweak the web app before taking the PICASSO-Tx system to the patient’s home in the field study later this year.

Mapping report: MAP-it at Gemeente Maastricht

Posted by Selina Schepers on Wednesday September 24th 2014 at 17:27

In April this year, Social Spaces I CUO did a MAP-it mapping workshop together with Gemeente Maastricht. Gemeente Maastricht made a movie about their experience with the mapping method and toolkit. Watch it, here:

Mapping report: De Vinnehoeve (in Dutch)

Posted by Selina Schepers on Friday September 5th 2014 at 08:23

Organisation: Social Spaces I CUO en Lezze architecten
Moderator: Katrien Dreessen, Selina Schepers (Social Spaces I CUO), Roland Piffet, Lenie Dhooghe, Alexander Poelmans (Lezze architecten)
Date: 03/04/2014

Provinciedomein Het Vinne is een 130 ha groot natuurdomein in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). In het kader van de de heroriëntering van de Vinnehoeve (een hoeve gelegen in het natuurdomein), organiseerde Social Spaces I CUO (www.socialspacescuo.be) op vraag van en samen met Lezze architecten (www.lezze.be) een MAP-it mapping sessie. Lezze architecten bvba uit Boom is een multidisciplinair architectenbureau dat gespecialiseerd is in het zoeken van oplossingen op maat voor acute huisvestingsnoden. Samen met een groep van ongeveer zestien participanten – wie vooral medewerkers van ‘Het Vinnen’ betroffen – werd nagedacht over de bestaande ruimtes in en rond de Vinnehoeve en hoe deze – in de toekomst – herontworpen zouden kunnen worden.

In deze MAP-it mapping sessie werd gewerkt rond de onderzoeksvraag “Hoe kan de Vinnehoeve de werking van Het Vinne in Zoutleeuw ondersteunen?” Twee groepjes van elk – ongeveer – 8 participanten dachten na over welke waarden de leidraad zouden moeten vormen voor de visie van ‘Het Vinne’, welke bezoekers of gebruikers gebruik maken van de plek in kwestie, wat de positieve punten van elke ruimte zijn, wat de negatieve punten van elke ruimte zijn en welke alternatieven gevonden kunnen worden voor de aangeduide negatieve punten. Vervolgens ‘lockte’ elke groepje max. 2 elementen die essentieel waren op hun kaart (de elementen met een slotje mogen in de volgende ronde niet gebombardeerd worden): welke dingen zouden zeker meegenomen moeten worden in de vernieuwde werking van de Vinnehoeve? Vervolgens vond er een groepswissel plaats na welke elke groep participanten de opportuniteit kreeg om ‘bommen’, ‘gevaren-driehoeken’ en ‘likes’ te plaatsen op elementen van de andere groep haar kaart waar zij, respectievelijk, het niet mee eens waren, van vonden dat het beter kan of apprecieerden.

De resultaten van de MAP-it mapping sessie werden, door Lezze architecten, samengevat in de vorm van de volgende samenvattingskaart:

4c56c31b4112acb30894a54903816d3b

DAT ‘ZIT GOED!’

Posted by Selina Schepers on Friday September 5th 2014 at 08:13

MAD-faculty Genk en architectenbureau Lezze uit Boom ontwerpen, samen met leerkrachten en leerlingen, hedendaags en duurzaam schoolmeubilair

Genk, 25 augustus 2014

“Het bestaande schoolmeubilair in onze Vlaamse scholen is voor een groot stuk – soms zelfs letterlijk- vastgeroest. Ondanks de vele spelers op de markt, is het aanbod zeer eenzijdig.”, aldus Roland Piffet, zaakvoerder van Lezze architecten (Boom). Vanuit die vaststelling schreef het architectenbureau samen met de onderzoeksgroep Social Spaces (MAD-faculty Genk) een CICI-call (Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën) uit om een eigenzinnig alternatief te ontwikkelen voor het bestaande schoolmeubilair. Het kind kreeg een naam: ZitGoed! werd geboren op 1 januari 2014.

Participatie als sleutel tot innovatie

“Het ZitGoed! project vertrekt vanuit het idee dat “duurzaam en innovatief schoolmeubilair het best kan ontwikkeld worden door de eindgebruikers (leerlingen en leerkrachten) als partners te betrekken in het onderzoek en ontwerpproces.”, aldus Ben Hagenaars, onderzoeker aan de MAD-faculty. Om die reden ontwikkelden onderzoeksgroep Social Spaces en Lezze architecten de ZitGoed-toolkit, een ontwerpspel gebaseerd op vijf personages (Monitor, Pixel, Camera, Verrekijker en Micro) die gevisualiseerd worden a.d.h.v. kartonnen maskers. Van zodra de deelnemers, in dit geval de leerlingen, hun masker opzetten, kruipen zij in de huid van hun personage en vervullen zij hun specifieke rol tijdens het spel. Het doel van het spel is om eerst de huidige en vervolgens de gewenste zit-situatie in beeld te brengen.

De leerlingen van het vijfde leerjaar van juf Maaike van het Prinsenhof te Grimbergen gingen als eerste aan de slag met het ZitGoed-spel. In kleine groepjes startten zij een expeditie doorheen de school en in de klas om positieve en negatieve aspecten van hun schoolbanken en -stoelen met stickers aan te duiden. Monitor leidde de expeditie, Pixel testte de verschillende zitmeubels uit en werd geïnterviewd door Micro. Verrekijker plaatste de stickers en Camera registreerde de interventie in de school. “Door de leerlingen heel sterk in het ontwerpproces te betrekken, verhogen we hun verantwoordelijkheidsgevoel en daarmee ook hun engagement.”, legt architect Roland Piffet uit. Aan de hand van het ZitGoed! spel brachten de leerlingen en leerkrachten de verschillende zit-scenario’s heel concreet in beeld.