Is het Internet of Things wel altijd het antwoord?

Posted on Friday April 3rd 2015 at 11:13

iMinds onderzoekers Jonathan Huyghe en Arne Jansen (CUO | Social Spaces – iMinds/KU Leuven) vinden van niet en leggen uit waarom in een interview voor Proximus One Magazine.

Als onderzoekers aan het Centrum voor User eXperience Onderzoek met een uitgesproken interesse voor het Internet of Things (IoT), zien Jonathan en Arne een aantal goede voorbeelden, maar ook minder goede voorbeelden. Ze halen een paar belangrijke factoren aan waar we op moeten letten bij het ontwikkelen van IoT-toepassingen, zoals privacy en agency. Soms lijkt het alsof men gewoon een IoT-sausje giet over bestaande producten, om mee te zijn met de nieuwste trend.

Het Human-Centred Design principe indachtig, benadrukken Jonathan en Arne hoe belangrijk het is om op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde die het Internet of Things kan bieden. Een IoT-sausje moet met andere woorden gepaard gaan met een relevante, nieuwe of verbeterde ervaring voor de gebruikers. Het betrekken van die (potentiële) gebruikers in het ontwerp van IoT-toepassingen kan daarbij zeker helpen!

Het interview en de andere artikels in het dossier over het Internet of Things lees je hier: http://bit.ly/1NBpIRm

Leave a Reply