Studio Media – iMinds

Posted on Monday March 30th 2015 at 15:02

Hoe kan digitale innovatie een antwoord bieden op de uitdagingen voor het Vlaamse medialandschap? En welke mediadomeinen zijn essentieel voor een sterke, toekomstgerichte markt?

Studio Media biedt je kennis en inzichten in de vele deelfacetten van de mediatoekomst. De digitale collectie van meer dan 50 artikels vond zijn oorsprong in de markt zelf, toen 45 mediavertegenwoordigers in oktober 2014 een open dialoog aangingen tijdens iMinds The Conference. Ruim 20 iMinds onderzoekers, waaronder Jeroen Vanattenhoven en David Geerts van CUO | SocialSpaces, zochten in hun artikels kruisbestuiving en toekomstperspectieven op, geclusterd rond zes sleuteldomeinen: Advertising, Analytics, Content, Ecosysteem, Gebruikers en Innovatie.

Tags: , ,

Leave a Reply