Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt: Bouwen met en in de buurt

Duration: september 2013 – september 2014

Project Description (in Dutch):

In het project ‘Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt: Bouwen met en in de buurt’ wordt de uitbouw van een nieuw zorgconcept te Neerpelt – en meer bepaald in de deelgemeente Sint-Huibrechts-Lille – beschreven. In deze deelgemeente is een voorafgaande vergunning voor een 25-tal wooneenheden beschikbaar. Lokale inbedding en interactie met de buurt staan centraal waardoor het zorgconcept een brede doelgroep – namelijk de hele buurt – zal bestrijken. Participatie van verschillende groepen – waaronder buurtbewoners, zorgbehoevenden, zorgverleners, etc.- staat centraal bij de (verdere) uitwerking van het concept. De gehanteerde methodologie van participatief design – waarbij concepten worden ontworpen mét gebruikers in plaats van vóór gebruikers – leidt tot een verhoogde betrokkenheid van deze verschillende (leef- en woon)groepen. Het gevoel van ‘ownership’ dat deze (eind)gebruikers hierdoor reeds in de beginfase van het project krijgen, zal eveneens de betrokkenheid en participatie in latere stadia van het project verhogen.

Project Description (in English):

The project ‘Innovatief woonzorgzorgconcept Sint-Jozef Neerpelt: Bouwen met en in de buurt’ entails the construction of a new health(care)concept in Neerpelt – specifically, the sub-municipality Sint-Huibrechts-Lille. In this sub-municipality, a permit is requested for the construction of approximately 25 living units. Local imbedding in and interaction with the neighbourhood are central, which means that the new health(care)concept will cover a large and broad target group (namely, the whole neighbourhood). Participation of different groups – including, the residents of the neighbourhood, care recipients and care givers – is an essential aspect of (further) working out the new health(care)concept. The methodology that will be applied – being participatory design, which designs with users instead of for users – ensures an increased involvement of these different (living-)target groups. The sense of ownership that these (end)users will establish during the start of the project, will guarantee their involvement and participation in later phases of the project.

Website: www.sintjozefneerpelt.be/

Team members from CUO | Social Spaces:
Katrien Dreessen, Selina Schepers

Partners and funding:
KHLim, departement MAD-faculty / Social Spaces
KHLim, departement gezondheidszorg
Woon- en zorgcentrum Sint-Jozef
OCMW Neerpelt
Neerpelt

Publications:
-

Recent activities:

[posts-for-page tag_slug='innovatief woonzorgconcept' show_full_posts='false' show_meta=true]