Mobiel Design Lab

Duration: October 2013 – September 2014

Project Description (in Dutch):

Het mobiel design lab is een “living design lab” op locatie, een test en ontwikkelingsomgeving in een realistische context, namelijk bij mensen thuis, in buurten, in de publieke ruimte. We vertrekken van de multiculturele diversiteit van Genk om nieuwe design- en technologische oplossingen te bedenken en ontwerpen voor het dagelijkse leven. We richten ons op innovatie in het gebied van zorg en gezondheid. De aanpak die het mobiele design lab zal gaan hanteren is een aanpak van co-creatie en open design waarbinnen nieuwe design- en technologische oplossingen gezocht worden door de onderzoekers van FabLab Genk, jonge designers, ondernemers en culturele partners, de bewoners van Genk, de industrie en – uiteraard- de zorg sector.

We beogen in dit project door middel van de creatie van tastbare, vormgegeven ‘artefacten’ en een ‘methode’ die interactie, dialoog en uitwisseling overgevoelige vragen, verwachtingen en wensen over zorg bespreekbaar kan maken met immigranten ouderen en de ruime groep van betrokken stakeholders. We verkennende mogelijkheden van de ontwerper om met zijn (ver)beeldende taal een dialoog over gevoelige vragen, verwachtingen en onzekerheden binnen de zorg mogelijk te maken. Een open design filosofie staat centraal, waarin we zowel gedurende het ontwikkelproces als nadien, voldoende openheid behouden voor aanpassingen en de opgebouwde kennis en ontwerpen deelbaar zijn met anderen.

Project Description (in English):

The mobile design lab is a ‘living design lab’ on location, a test- and creation-environment in a realistic context (being at people’s homes, in neighborhoods, in the public space). We depart from the multicultural diversity of the city of Genk to envision and create new design- and technological solutions for daily life. We aim for innovation in (health)care. The approach of mobile design lab entails co-creation and open design, in which the researchers of FabLab Genk, young designers, entrepreneurs, partners from the cultural sector, the residents of the city of Genk, the industrie and – obviously – the (health)care sector look for new design- and technological solutions.

This project aims for creating tangible, designed ‘artefacts’ and for developing a ‘method’ that – by using interaction, dialogue and exchange – can facilitate making sensitive questions, expectations and wishes in the context of the (health)care sector open to discussion, with immigrants, elderly and a large group of involved stakeholders. We explore the designer’s possibilities to – by using his designerly language – allow for a dialogue on above-mentioned sensitive questions, expectations and wishes. Central to this project is an open design philosophy, in which we strive for openness (during and after the design process) and share the created knowledge and design with others.

Team members from CUO | Social Spaces:
Wim Buts, Laura Braspenning

Project partners:
IDE, Innovatie & Design Euregio
FabLab Genk

Funding:
Vlaamse Gemeenschap
Provincie Limburg

Publications:
-

Recent activities:

[posts-for-page tag_slug='mobiel design lab' show_full_posts='false' show_meta=true]