Zit goed! Hedendaags en duurzaam schoolmeubilair voor kinderen

Duration: january 2014 – december 2014

Project Description (in Dutch):

A4-V.indd
Dit project vertrekt vanuit de probleemstelling dat tegen 2016 Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Pascal Smet 200 nieuwe scholen gerealiseerd zal hebben binnen het programma ‘Scholen van morgen’. Hierdoor zal de nood ontstaan om deze scholen van nieuw
meubilair te voorzien. Het project ‘Zit goed! Hedendaags en duurzaam schoolmeubilair voor kinderen’ beoogt daarom het ontwerp en de ontwikkeling van hedendaags en duurzaam (esthetisch, ecologisch, economisch en ergonomisch) schoolmeubilair voor de ‘lagere school van morgen’. De samenwerking tussen Lezze architecten bvba als creatief ontwerpbureau en onderzoeksgroep Social Spaces van MAD-faculty, KHLim als kennisinstelling maakt dat dit project bestaat uit zowel een participatief onderzoeksproces (‘MAP-it’) als een participatief ontwerpproces (schoolmeubilair), waarbij gebruikers in de lagere school (directie, leerkrachten, leerlingen, hun ouders, etc.) betrokken worden.

Project Description (in English):

This project starts from the premise that, in 2016, the Flemish Minister of Education, Youth, Equal Opportunities and Brussels Pascal Smet will realize 200 new schools within the program ‘Schools of tomorrow’. By doing so, a need for new school furniture is created. Therefore, the project ‘Zit goed! Hedendaags en duurzaam schoolmeubilair voor kinderen’ aims for designing and developing contemporary and sustainable (esthetic, ecologic, economic and ergonomic) school furniture for ‘the elementary school of tomorrow’. The collaboration between Lezze architecten bvba as a creative design bureau and research group Social Spaces (MAD-faculty, KHLim) as a knowledge institute means that this project consists of a participatory research process (‘MAP-it’) as well as a participatory design process (school furniture), during which various stakeholders situated in the elementary schools (management, teachers, students, parents, etc.) will be involved.

Project website: http://www.zitgoed.be/

Team members from CUO | Social Spaces:
Ollivier Piqueray, Ben Hagenaars, Liesbeth Huybrechts

Partners:
Ontwerpbureau Lezze

Funding:
IWT, agentschap voor innovatie door Wetenschap en Technologie
Flanders DC (CiCi)

Publications:
-

Recent activities:

[posts-for-page tag_slug='zitgoed' show_full_posts='false' show_meta=true]