Mapping report: MAP-it at Gemeente Maastricht

Posted by Selina Schepers on Wednesday September 24th 2014 at 17:27

In April this year, Social Spaces I CUO did a MAP-it mapping workshop together with Gemeente Maastricht. Gemeente Maastricht made a movie about their experience with the mapping method and toolkit. Watch it, here:

Mapping report: De Vinnehoeve (in Dutch)

Posted by Selina Schepers on Friday September 5th 2014 at 08:23

Organisation: Social Spaces I CUO en Lezze architecten
Moderator: Katrien Dreessen, Selina Schepers (Social Spaces I CUO), Roland Piffet, Lenie Dhooghe, Alexander Poelmans (Lezze architecten)
Date: 03/04/2014

Provinciedomein Het Vinne is een 130 ha groot natuurdomein in Zoutleeuw (provincie Vlaams-Brabant). In het kader van de de heroriëntering van de Vinnehoeve (een hoeve gelegen in het natuurdomein), organiseerde Social Spaces I CUO (www.socialspacescuo.be) op vraag van en samen met Lezze architecten (www.lezze.be) een MAP-it mapping sessie. Lezze architecten bvba uit Boom is een multidisciplinair architectenbureau dat gespecialiseerd is in het zoeken van oplossingen op maat voor acute huisvestingsnoden. Samen met een groep van ongeveer zestien participanten – wie vooral medewerkers van ‘Het Vinnen’ betroffen – werd nagedacht over de bestaande ruimtes in en rond de Vinnehoeve en hoe deze – in de toekomst – herontworpen zouden kunnen worden.

In deze MAP-it mapping sessie werd gewerkt rond de onderzoeksvraag “Hoe kan de Vinnehoeve de werking van Het Vinne in Zoutleeuw ondersteunen?” Twee groepjes van elk – ongeveer – 8 participanten dachten na over welke waarden de leidraad zouden moeten vormen voor de visie van ‘Het Vinne’, welke bezoekers of gebruikers gebruik maken van de plek in kwestie, wat de positieve punten van elke ruimte zijn, wat de negatieve punten van elke ruimte zijn en welke alternatieven gevonden kunnen worden voor de aangeduide negatieve punten. Vervolgens ‘lockte’ elke groepje max. 2 elementen die essentieel waren op hun kaart (de elementen met een slotje mogen in de volgende ronde niet gebombardeerd worden): welke dingen zouden zeker meegenomen moeten worden in de vernieuwde werking van de Vinnehoeve? Vervolgens vond er een groepswissel plaats na welke elke groep participanten de opportuniteit kreeg om ‘bommen’, ‘gevaren-driehoeken’ en ‘likes’ te plaatsen op elementen van de andere groep haar kaart waar zij, respectievelijk, het niet mee eens waren, van vonden dat het beter kan of apprecieerden.

De resultaten van de MAP-it mapping sessie werden, door Lezze architecten, samengevat in de vorm van de volgende samenvattingskaart:

4c56c31b4112acb30894a54903816d3b

MAP-it mapping: PWO – Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik (in Dutch)

Posted by Selina Schepers on Monday August 25th 2014 at 10:18

Project: ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ (PWO)
Organisation: Social Spaces | CUO en departement Sociaal Agogisch Werk (KHLim)
Moderator: Jenny Stieglitz (Social Spaces) en Huub Boonen (SAW)
Date: 11/06/2014

Binnen het PWO ‘Vroeginterventie bij riskant en problematisch internetgebruik’ focussen de onderzoeksgroep Social Spaces | CUO en het departement voor Sociaal Agogisch Werk van de Katholieke Hogeschool Limburg zich op de ontwikkeling van methoden en strategieën voor vroeginterventie bij problematisch internetgedrag van jongeren. Lopend onderzoek en de maatschappelijke trend tot intenser internetgebruik voorspellen immers een toenemende vraag naar ondersteuning bij het risico op internetverslaving. Wanneer preventieve initiatieven niet meer afdoende zijn en gespecialiseerde hulpverlening nog niet geïndiceerd is, kan vroeginterventie bij jongeren met het risico op verslaving een bruikbare hulpverleningsvorm betekenen. Momenteel is de implementatie van dergelijke vroeginterventie bij problematisch internetgedrag beperkt en bestaan er derhalve ook nog weinig methodologisch onderbouwde acties voor.

Voor de ontwikkeling van vroeginterventiemethoden en –strategieën wordt ingezet op participatief onderzoek. Dit wil zeggen dat de uiteindelijke doelgroep van de tool betrokken wordt bij het voorafgaande onderzoeks- en designproces voor de tool. De doelgroep strekt van jongeren die (nog) geen probleem zien in hun internetgebruik over bezorgde ouders tot hulpverleners. Om hun perspectieven omtrent problematisch internetgebruik in kaart te brengen wordt de MAP-it methodiek herzien en ingezet. Een bijkomend doel van dit PWO ligt in het open source karakter van MAP-it: door haar samenwerking met SAW probeert Social Spaces haar ervaringen met de methodiek over te brengen naar onderzoekers uit een ander werkveld, in dit geval dat van de sociaal werkers.

In een eerste participatieve sessie binnen dit PWO, die plaatsvond op 11 juni 2014, werden een elftal hulpverleners betrokken. Enerzijds krijgen zij vragen van ouders en jongeren omtrent de problematiek maar anderzijds voelen ze zelf ook een leemte aan tussen algemene preventie en gespecialiseerde hulpverlening. Omdat het noodzakelijk is te weten waar vroeginterventie gesitueerd dient te worden vooraleer we een vroeginterventietool kunnen ontwikkelen, werd bij de hulpverleners gepolst naar hun visie omtrent vroeginterventie. Ook de doelgroep die bereikt moet worden werd geschetst, evenals bestaande vroeginterventiemethoden. In een laatste fase van de mapping sessie werd gebrainstormd over andere of betere methoden om onze vroeginterventiedoelen te bereiken.

MAP-it mapping sessions: ‘Innovative health(care)concept Sint-Huibrechts-Lille’

Posted by Selina Schepers on Monday April 14th 2014 at 11:05

For the research project ‘Innovative health(care)concept Sint-Huibrechts-Lille’ – which entails the construction of a new health(care)concept in Neerpelt (specifically, the sub-municipality Sint-Huibrechts-Lille) – a series of MAP-it mapping sessions are being organized in order to ensure an increased involvement of different (living-)target groups in the construction of the health(care)concept. Local embedding in and interaction with the neighborhood are central, which means that the new health(care)concept will cover a large and broad target group (namely, the whole neighborhood). By now, three MAP-it mapping sessions have already taken place in which local residents, but also experts, care givers and representatives of social organizations participated.

Each MAP-it session focused on a different aspect of the health(care)concept. The first MAP-it mapping session, which took place on Wednesday March 12, 2014, departed from the wishes and needs of the care receivers. In the second mapping session, which took place on Wednesday March 26, 2014, the care giver was central. And the third MAP-it mapping session, which took place on Wednesday April 2, 2014, focused on the interaction between the future health(care)facility and the neighborhood. Recurring themes were voluntary work, the exchanges of services and meeting places. The picture below shows one of the mappings of this latter MAP-it session:

IMG_20140414_114710

Two more sessions will be organized. On Wednesday April 23, 2014, we will focus on the care network (in the neighborhood) and on Wednesday April 30, 2014, we will map the spatial aspect of the future health(care)concept. Eventually, the findings from the five MAP-it mappings will form the first input for the final design proposal for the future health(care)concept in Neerpelt.

MAP-it toegepast binnen ‘Zit Goed!’ (in Dutch)

Posted by Selina Schepers on Tuesday March 18th 2014 at 12:48

foto-300x225

Om het gebruik van de school in de ogen van scholieren te ‘mappen’ worden er door Social Spaces eigen Avatars ontwikkeld. De Avatars in de vorm van een masker fungeren als rollenpatroon binnen het ‘mapping’ proces. Daar waar MAP-it gebruikelijk een plan als achtergrond gebruikt, is de versie voor kinderen 3D en is de werkelijke omgeving het canvas waarbinnen gewerkt wordt.

« Previous Entries